Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa

Comhalta an bhiúró

an Bheilg - Nieuw-Vlaamse Alliantie (an Bheilg)

Dáta Breithe : , Mortsel

Baile Johan VAN OVERTVELDT

Cathaoirleach

BUDG
An Coiste um Buiséid

Comhalta

CPCO
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí
ECON
An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Comhalta ionadaíoch

TRAN
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Gníomhaíochtaí is déanaí

Conclusions of the European Council meeting of 19 June 2020 - Preparation of the European Council meeting of 17-18 July 2020 (debate) NL

08-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-08(1-092-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach
19-06-2020
Written explanations of vote

Transport en toerisme zijn uiterst belangrijke economische sectoren. Zo is de toerismesector alleen goed voor ruim 22 miljoen banen in de EU (11,2%) en bijna 10% van het Europese BBP.
De COVID-19-crisis treft de toerismesector ongemeen hard, ook in Vlaanderen.
De Europese Commissie lanceerde op 13 mei een heel pakket met richtsnoeren en aanbevelingen. Commissaris Breton beklemtoonde meermaals dat hij voor de nodige middelen ijvert, maar tot vandaag blijft er over de precieze steun voor de toerismesector onduidelijkheid.
Het is dan ook een terechte vraag om de nodige aandacht te geven aan deze sectoren, ook in het Europees beleid.
Daarom steunt de N-VA de voorliggende resolutie. Wij plaatsen evenwel volgende kanttekeningen bij de tekst: ten eerste ligt het zwaartepunt voor het voeren van een toerismebeleid voor ons duidelijk bij de bevoegde overheden in de lidstaten, in ons geval Vlaanderen, en dat willen we zo houden. Net als de Europese Commissie, zijn wij geen voorstander van een aparte budgetlijn voor toerisme in het EU-budget: de verschillende bestaande programma’s bieden voldoende mogelijkheden om middelen richting de toerismesector te laten vloeien. Tenslotte plaatsen wij ook voorbehoud bij de eenzijdige verwachtingen in de tekst ten aanzien van het door de Europese Commissie voorgestelde herstelplan.

Protecting European strategic sectors from foreign takeovers in a post-COVID world (continuation of debate) NL

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-193-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg