Please fill this field
Hilde VAUTMANS Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Bheilg - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (an Bheilg)

Dáta Breithe : , Sint-Truiden

Baile Hilde VAUTMANS

Comhalta

AFET
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
FEMM
An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
DACP
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE

Comhalta ionadaíoch

AGRI
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
LIBE
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
BECA
An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse
ANIT
An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar
D-JP
An Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin

Gníomhaíochtaí is déanaí

08-10-2020
Written explanations of vote

De Eurotunnel is van cruciaal belang voor het vervoer van mensen en goederen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Duizenden mensen steken dagelijks via de tunnel het kanaal over. Nu kijkt een Intergouvernementele Commissie toe op de veiligheid van de Kanaaltunnel, maar na de overgangsperiode kan zij niet meer optreden als nationale veiligheidsinstantie. Dat zou willen zeggen dat het Franse en Britse deel respectievelijk elk een andere veiligheidsinstantie zouden hebben. Dat moeten we vermijden. Willen we dat de Kanaaltunnel ook na de overgangsperiode veilig en efficiënt blijft functioneren, dan moeten we ervoor zorgen dat één enkele veiligheidsinstantie verantwoordelijk is en dat dezelfde regels worden toepast op de hele tunnel. Daarom machtigde het Europees Parlement Frankrijk om met het VK te onderhandelen over een internationale overeenkomst om de veilige en efficiënte exploitatie van de Kanaaltunnel te waarborgen door ervoor te zorgen dat één enkele veiligheidsinstantie verantwoordelijk blijft voor de hele tunnel. Ik stemde voor.

08-10-2020
Written explanations of vote

De Eurotunnel is van cruciaal belang voor het vervoer van mensen en goederen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Duizenden mensen steken dagelijks via de tunnel het kanaal over. Nu kijkt een Intergouvernementele Commissie toe op de veiligheid van de Kanaaltunnel, maar na de overgangsperiode kan zij niet meer optreden als nationale veiligheidsinstantie. Dat zou willen zeggen dat het Franse en Britse deel respectievelijk elk een andere veiligheidsinstantie zouden hebben. Dat moeten we vermijden. Willen we dat de Kanaaltunnel ook na de overgangsperiode veilig en efficiënt blijft functioneren, dan moeten we ervoor zorgen dat één enkele veiligheidsinstantie verantwoordelijk is en dat dezelfde regels worden toepast op de hele tunnel. Daarom machtigde het Europees Parlement Frankrijk om met het VK te onderhandelen over een internationale overeenkomst om de veilige en efficiënte exploitatie van de Kanaaltunnel te waarborgen door ervoor te zorgen dat één enkele veiligheidsinstantie verantwoordelijk blijft voor de hele tunnel. Ik stemde voor.

08-10-2020
Written explanations of vote

In mei 2018 werd wetgeving over het labelen van biologische producten aangenomen, die voor een harmonisatie wat betreft labelen moet zorgen. Deze wetgeving zou in werking treden op 1 januari 2021. Corona strooit roet in het eten en maakt het voor producenten moeilijker om deze deadline te halen en de wetgeving op tijd om te zetten. Daarom werd voorgesteld om de deadline met 1 jaar te verlengen, naar 1 januari 2022. Een flexibele en pragmatische benadering van de implementatie van deze nieuwe maatregelen moet worden toegejuicht in een tijd waarin de biologische sector wordt geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen in het licht van de impact van de Covid-19-crisis. Ik stemde voor.

Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Ar MHOL NUACHTA PE

🇪🇺💻 Hoe kunnen we #onlineplatforms reguleren en tegelijkertijd een vrij en open internet behouden? Straks stemt @Europarl_EN drie rapporten met daarin onze prioriteiten. Lees meer👇 #DigitalservicesAct #EPlenary https://t.co/UHMVqVonec 

A geopolitical Europe needs carrots and sticks. Access to the biggest economic market is one of our carrots. This EU #MagnitskyAct will be one of our sticks against human rights violators. #reneweurope https://t.co/5EbzHtOPLm 

🇪🇺🚜 Deze week beslist @Europarl_EN over de toekomst van het Europees #landbouwbeleid. Op tafel ligt een evenwichtig akkoord met een duidelijke toekomstvisie voor een duurzame én leefbare sector. 🕚 Volg straks mijn tussenkomst ⬇️ https://t.co/5hmC1TpJar 

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg