Jessica STEGRUD : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne 
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus Montainéagró 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Teagmháil