Please fill this field
Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an tSualainn - Centerpartiet (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Basra

Baile Abir AL-SAHLANI

Leas-Chathaoirleach

D-IQ
An Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráic

Comhalta

EMPL
An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Comhalta ionadaíoch

LIBE
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
FEMM
An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
DSEE
An Toscaireacht don chaidreamh leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin agus leis an gCosaiv

Gníomhaíochtaí is déanaí

Eritrea, the case of Dawit Isaak SV

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-126-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach
08-10-2020
Written explanations of vote

Centerpartiet ser med oro på utvecklingen vad gäller situationen för de grundläggande rättigheterna i Bulgarien. Bristande rättssäkerhet, upprepade men otillräckligt utredda anklagelser rörande storskalig korruption samt en allt mer inskränkt media bidrar till att urgröpa demokratins fundament och medborgarnas förtroende för detsamma. Detta påverkar på både kort och lång sikt EU-samarbetet, inte minst då stora summor årligen förskingras från unionens budget. Följaktligen har jag ställt mig bakom denna resolution, där Europaparlamentet kräver att bulgariska myndigheter agerar och utreder nämnda problematik samt uttrycker vårt stöd för det bulgariska folket i deras kamp för att de rättigheter vilka de som EU-medborgare tillerkänns också ska åtnjutas i praktiken.

08-10-2020
Written explanations of vote

Kapitalmarknaden är en viktig byggsten för Europas ekonomi och en förutsättning för många företags finansiering. Denna rapport tangerar gränsöverskridande investeringar och möjligheten att attrahera kapital från tredje land in i EU. Rapporten adresserar även vikten av en fungerande infrastruktur för kapitalmarknaden i ljuset av de pågående Brexitförhandlingarna. Centerpartiet har röstat emot förslag och formuleringar i rapporten som tydligt ämnar att överskrida EUs kompetens vad gäller skatter och skattesystem. Centerpartiet har även röstat emot initiativ som ålägger EU och dess medlemmar ett utökad finansiellt ansvar vad gäller civilsamhället och konsumentorganisationer. Finansiell stabilitet och stringens bör vara vägledande vad gäller det framtida arbetet med kapitalmarknadsunionen. Centerpartiet har därför ställt sig bakom formuleringar som betonar vikten av balanserade räntenivåer som ett verktyg för att kontrollera skuldsättning och det allmänna risktagandet bland investerare. Sammantaget är denna rapport ett välkommet inlägg i det fortsatta arbetet för att förbättra och fördjupa den europeiska kapitalmarknaden.

Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Ar MHOL NUACHTA PE

RT @EP_Sverige: Hur tycker du att ungdomar ska göra sin röst hörd i politiken? Diskutera med @rebelsie och @HannaWaerland från @LSU_se och Europaparlamentariker @AbirAlsahlani den 5 november kl.14-15. Läs mer och anmäl dig ➡ https://t.co/Ed8hceoZUK  #tillsammansieuropa https://t.co/AdWV26uSEs 

Är på EMPL-möte där kommissionär Schmidt går igenom förslaget om minimilöner. EPP:s koordinator Dennis Radtke välkomna förslaget med stora ord och beröm 😳 och likadant från S&D:s Agnes Jongerius. Då vet man att nåt är fel när det två håller med varandra #eu #Europaparlamentet

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg