Please fill this field
Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSualainn - Moderaterna (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Varberg

Baile Jörgen WARBORN

Comhalta

INTA
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
DMER
An Toscaireacht don chaidreamh le Mercosur
DLAT
An Toscaireacht chun an Tionóil Pharlaimintigh idir an Eoraip agus Meiriceá Laidineach

Comhalta ionadaíoch

BUDG
An Coiste um Buiséid
TRAN
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
D-CN
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne

Gníomhaíochtaí is déanaí

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir
Markus BUCHHEIT
19-06-2020
Written explanations of vote

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

19-06-2020
Written explanations of vote

Vi stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att man snabbt och tryggt ska kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och turistresor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan som tynger dem och stärka deras konkurrenskraft. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder i form av regelförenklingar, fördjupade internationella transportrelationer och ett gynnsammare företagsklimat. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Ar MHOL NUACHTA PE

Rörlighetspaketet, den stora reformen för lastbilsnäringen, är nu antaget i EU-parlamentet 🇸🇪👍🚛 Ett viktigt första steg för att stoppa fusket på svenska vägar. Nu måste regeringen ta frågan vidare på hemmaplan och biffa upp trafikpolisen så att fler kontroller genomförs.

När Miljöpartiet jublar är svenska folket den stora förloraren. Socialdemokraterna väljer MP, makten och fortsatt stor invandring framför Sveriges väl och ve. S löften om en stramare politik var uppenbarligen bara charader. Fullständigt ansvarslöst. https://t.co/5xUwc6akch 

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg