Please fill this field
Valter FLEGO Valter FLEGO
Valter FLEGO

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Chróit - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (an Chróit)

Dáta Breithe : , Koper

Baile Valter FLEGO

Leas-Chathaoirleach

D-ME
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus Montainéagró

Comhalta

ITRE
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta ionadaíoch

TRAN
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
AGRI
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
D-RS
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus an tSeirbia

Gníomhaíochtaí is déanaí

Repatriation of tourists infected with COVID-19 EN

24-06-2020 P-003752/2020 Coimisiún
Ceisteanna i scríbhinn
19-06-2020
Written explanations of vote

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o ponovnom pokretanju istražnog postupka protiv premijera Češke Republike zbog zlouporabe sredstava EU-a i potencijalnog sukoba interesa budući da je češki glavni javni tužitelj nedavno ponovno otvorio kaznenu istragu protiv češkog premijera Andreja Babiša, koja je prvotno otvorena nakon izvješća OLAF-a o nepravilnoj upotrebi subvencija EU-a namijenjenih malim poduzećima.
Ta je istraga obustavljena dvije godine kasnije. Istražni postupak je pokrenut jer je poduzeće u njegovom vlasništvu (Agrofert) u okviru projekta „Rodino gnijezdo” umjetno osnovao poduzeće srednje veličine, koje je ostalo pod njegovom kontrolom, kako bi dobio sredstva namijenjena malim i srednjim poduzećima u ukupnom iznosu od oko 2 milijuna EUR-a.

19-06-2020
Written explanations of vote

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2019. godinu jer je za stabilniju, konkurentniju i konvergentnu ekonomsku i monetarnu uniju potrebna stabilna bankovna unija i razvijenija i sigurna unija tržišta kapitala te uspostava proračunskog instrumenta.
Dovršenje bankarske unije ključan je doprinos međunarodnoj percepciji eura i njegovoj većoj ulozi na globalnim tržištima. Najznačajniji napredak postignut u provedbi bankovne unije ogleda se u smanjenja rizika, ali potreban je daljnji napredak u pogledu podjele rizika i smanjenja rizika kako bi se odgovorilo na izazove koji ostaju u određenim institucijama.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg