Assita KANKO : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Fochoiste um Chearta an Duine 
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha 
An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint 

Teagmháil