Please fill this field
Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Grúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais

Comhalta

an Ghearmáin - Alternative für Deutschland (an Ghearmáin)

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir Christine ANDERSON

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the gender dimension in Cohesion Policy EN

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

TUAIRIM maidir le hEoraip shóisialta láidir don Aistriú Cóir – Teachtaireacht ón gCoimisiún

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

TUAIRIM ar shaoirse na meán a neartú: cosaint iriseoirí san Eoraip, an fhuathchaint, an bhréagaisnéis agus ról na n-ardán

23-09-2020 CULT_AD(2020)648611 PE648.611v02-00 CULT
Diana RIBA I GINER

TUAIRIM maidir leis an intleacht shaorga san oideachas, sa chultúr agus san earnáil chlosamhairc

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

SEASAMH I bhFOIRM LEASUITHE ar an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

SEASAMH I bhFOIRM LEASUITHE ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

TUAIRIM moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

TUAIRIM ar chearta maoine intleachtúla d’fhorbairt teicneolaíochtaí na hintleachta saorga

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg