Please fill this field
Jérémy DECERLE Jérémy DECERLE
Jérémy DECERLE

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Fhrainc - Liste Renaissance (an Fhrainc)

Dáta Breithe : , Saint-Remy

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir Jérémy DECERLE

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach i ndáil leis an Leithdháileadh ar na Stáit Aontaithe, Sciar sa Chuóta Ráta Taraife le haghaidh Mairteoil Ardcháilíochta dá dtagraítear sa Mheabhrán Tuisceana Athbhreithnithe Maidir le hAllmhairiú Mairteola ó Ainmhithe nár Cóireáladh le Hormóin Fás-Spreagthacha Áirithe agus Maidir le Dleachtanna Méadaithe arna gcur i bhfeidhm ag na Stáit Aontaithe ar Tháirgí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00 AGRI
Herbert DORFMANN

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg