Please fill this field
Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa

Comhalta

an Pholainn - Prawo i Sprawiedliwość (an Pholainn)

Dáta Breithe : , Ogrodniki

Baile Krzysztof JURGIEL

Comhalta

AGRI
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
D-TR
An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Tuirc

Comhalta ionadaíoch

REGI
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
D-IQ
An Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráic

Gníomhaíochtaí is déanaí

22-10-2020
Written explanations of vote

Sprawozdanie dotyczące odwracania globalnego wylesiania spowodowanego przez UE zwraca uwagę na ważny problem, którym jest pośrednia rola krajów rozwiniętych w niszczeniu środowiska krajów słabiej rozwiniętych.
Dokument ten obejmuje jednak tematykę szerszą niż wylesianie, otwierając tym samym furtkę do zajęcia się innymi zagadnieniami - wspomnianymi w nim tylko pobieżnie. Odnosi się np. do jakości lasów i niszczenia ekosystemów, u podstaw których stoją jednak inne czynniki niż te stojące u podstaw wylesienia. Sprawozdanie wprowadza pojęcia, które nie są zdefiniowane w prawie UE ani w prawie międzynarodowym (jak np. degradacja lasów), a ponadto nie wskazuje wprost na fakt, iż lasy leżą w kompetencji państw członkowskich. Nie podkreśla też potencjału zrównoważonej gospodarki leśnej, która w wielu państwach Unii (np. w Polsce) stoi na bardzo wysokim poziomie i mogłaby posłużyć za przykład w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed sektorem leśnym.
Wydaje się, że dokument postuluje kolejny kompleksowy system ochrony lasów, który maskuje skutki zamiast rozwiązywać problem, czyli właściwą przyczynę wylesienia: ubóstwo, słabe struktury zarządzania lasami w krajach trzecich i ekspansywne rolnictwo.
Z wyżej wymienionych powodów zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

OPINION on a European strategy for data EN

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg