Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach 
An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne 
An Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na Cóiré 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra 
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 

Teagmháil