Comhlánaigh an réimse seo le do thoil
Stéphane BIJOUX Stéphane BIJOUX
Stéphane BIJOUX

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Fhrainc - La République en marche (an Fhrainc)

Dáta Breithe : , Saint-Denis (Reunion)

Baile Stéphane BIJOUX

Cathaoirleach

DCAR
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh idir Cariforum agus AE

Comhalta

CPDE
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
REGI
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
DACP
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE

Comhalta ionadaíoch

DEVE
An Coiste um Fhorbairt
EMPL
An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Gníomhaíochtaí is déanaí

Towards a stronger partnership with the EU outermost regions (short presentation) FR

13-09-2021 P9_CRE-PROV(2021)09-13(1-147-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

TUARASCÁIL I dtreo comhpháirtíocht níos láidre leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas

21-07-2021 A9-0241/2021 PE689.837v02-00 REGI
Tuarascálacha - mar rapóirtéir
Stéphane BIJOUX

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg