Please fill this field
Witold Jan WASZCZYKOWSKI Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa

Comhalta

an Pholainn - Prawo i Sprawiedliwość (an Pholainn)

Dáta Breithe : , Piotrkow Trybunalski

Baile Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Cathaoirleach

D-UA
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an Úcráin

Leas-Chathaoirleach

AFET
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Comhalta

CPDE
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
SEDE
An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
DEPA
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Comhalta ionadaíoch

INTA
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Gníomhaíochtaí is déanaí

Situation in Iran (debate) EN

07-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-07(3-139-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach
07-10-2020
Written explanations of vote

Generalnie pozytywnie oceniam kierunek, w którym idzie sprawozdanie posła Warborna czyli promocję wolnego handlu, pozytywne oceny wdrażania umów handlowych z Singapurem, Japonią oraz Wietnamem oraz rozpoczęcie szeregu negocjacji z innymi krajami (Australia, Nowa Zelandia, Tunezja, Maroko i Indonezja). W szczególności, przy uwzględnieniu wrażliwego charakteru niektórych produktów rolnych. Zdecydowanie popieram zacieśnianie stosunków handlowych i dalszej integracji gospodarczej z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz poprawę przejrzystości w polityce handlowej UE.
Nie mogłem jednak poprzeć sprawozdania m.in. z uwagi na poniższe kwestie:
• krytykę Stanów Zjednoczonych i określenie ceł nałożonych przez USA jako “nielegalne”
• wewnętrzną sprzeczność zapisów promujących umowę handlową z Chinami oraz słuszną krytykę odnoszącą się do wykorzystywania Ujgurów do przymusowej pracy przez działające w Chinach łańcuchy produkcyjne; ewentualna umowa handlowa z Chinami powinna być wyraźnie uzależniona od znaczącej poprawy sytuacji Ujgurów
• zapisy dotyczące reformy systemu zasobów własnych UE, w szczególności w odniesieniu do - szkodliwych dla polskiej gospodarki - idei dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji
• ideologiczne i niemające oparcia w rzeczywistości podejście do kwestii równości płci w kontekście handlu międzynarodowego
W związku z powyższym, wstrzymałem się od głosu.

Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Ar MHOL NUACHTA PE

Brak reakcji ⁦@USAmbPoland⁩ jest zastanawiający. Nie wyobrażam sobie takiej bierności polskich ambasadorów w przypadku podobnego zbezczeszczenia pomnika polskiego bohatera. https://t.co/aFNWO09pze 

Ci wandale nie są świadomi, że dzięki polityce tego Prezydenta właśnie mogą dziś protestować. Szkoda, że robią to w tak skandaliczny sposób. Muszą być granice destrukcji i nihilizmu. Działania polskich władz mają demokratyczną legitymizację https://t.co/F94UbgXFx8 

Join our appeal to stop Nord Stream 2 https://t.co/aPvv1lQUUy 

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg