Please fill this field
Laurence FARRENG Laurence FARRENG
Laurence FARRENG

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Fhrainc - Mouvement Démocrate (an Fhrainc)

Dáta Breithe : , Nimes

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir Laurence FARRENG

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar Straitéis AE maidir le Turasóireacht Inbhuanaithe a bhunú

29-10-2020 CULT_AD(2020)648598 PE648.598v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

TUAIRIM moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

TUAIRIM ar chearta maoine intleachtúla d’fhorbairt teicneolaíochtaí na hintleachta saorga

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

TUAIRIM maidir leis an bPlean Infheistíochta Eorpach inbhuanaithe - Conas is féidir an Comhaontú Glas a mhaoiniú

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

TUAIRIM maidir leis an tuarascáil ar chur chun feidhme na Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: Dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romach san Eoraip a chomhrac

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

Opinion on the Guidelines for the 2021 Budget, Section III EN

30-03-2020 CULT_AL(2020)648642 PE648.642v01-00 CULT
Romeo FRANZ

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies EN

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg