Please fill this field
Frances FITZGERALD Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

Éire - Fine Gael Party (Éire)

Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn (maille le freagraí) Frances FITZGERALD

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg