Please fill this field
Kyriakos VELOPOULOS Kyriakos VELOPOULOS
Kyriakos VELOPOULOS
an Ghréig

Dáta Breithe : , Essen

9ú Téarma Parlaiminteach Kyriakos VELOPOULOS

Grúpaí polaitiúla

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Elliniki Lusi-Greek Solution (an Ghréig)

Comhalta

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : An Coiste um Achainíocha

Comhalta ionadaíoch

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.