Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

Comhalta

an tSlóvaic - SMER-Sociálna demokracia (an tSlóvaic)

Dáta Breithe : , Bratislava

Baile Miroslav ČÍŽ

Comhalta

INTA
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
DCAR
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh idir Cariforum agus AE
D-RU
An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis

Comhalta ionadaíoch

AGRI
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
AFCO
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
D-CN
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne

Gníomhaíochtaí is déanaí

08-10-2020
Written explanations of vote

Za zmenou smernice 2016/798 o uplatňovaní bezpečnosti železníc je cieľ osobitne riešiť situáciu pravidelnej železničnej linky cez Lamanšský prieliv po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Na všetky záležitosti týkajúce sa výstavby a prevádzkovania tohto železničného spojenia dohliada Medzivládna komisia, čo bolo ustanovené ešte zmluvou podpísanou medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom 12. februára 1986. Na udržanie kontinuity a zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky tohto spojenia je prospešné zachovať Medzivládnu komisiu ako jediný bezpečnostný orgán zodpovedný za celú infraštruktúru, čo si vyžadovalo zmenu vyššie spomenutej smernice.

08-10-2020
Written explanations of vote

Toto rozhodnutie je spojené so zmenou smernice 2016/798 a bolo nevyhnutné na to, aby Francúzsko mohlo začať rokovať o novej medzinárodnej dohode so Spojeným kráľovstvom a zachovať Medzivládnu komisiu ako hlavný bezpečnostný orgán pre Eurotunel. Cieľom je zachovať rovnaký súbor pravidiel, ktorými sa riadi celý železničný tunel medzi FR a UK aj v období keď bude mať Spojené kráľovstvo štatút tretej krajiny.

08-10-2020
Written explanations of vote

Parlament schválil v rámci urgentného postupu odklad uplatňovania nového ekologického zákona EÚ o jeden rok, platiť tak začne 1. januára 2021. Toto oddialenie nových pravidiel EÚ o výrobe a označovaní ekologických výrobkov má za cieľ poskytnúť poľnohospodárom a vnútroštátnym orgánom, ktoré sa aktuálne zameriavajú hlavne na boj proti pandémii COVID19, viac času na prípravu a prispôsobenie sa novým pravidlám. Je to nevyhnutné, aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie ekologického sektoru a zabránilo sa narušeniu trhu.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg