Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSlóvaic - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (an tSlóvaic)

Dáta Breithe : , Levoca

Baile Peter POLLÁK

Leas-Chathaoirleach

D-RU
An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis

Comhalta

CULT
An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Comhalta ionadaíoch

REGI
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
LIBE
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
D-UA
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an Úcráin
D-IN
An Toscaireacht don chaidreamh leis an India
DEPA
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Gníomhaíochtaí is déanaí

Idirdheighilt agus idirdhealú leanaí Romacha san oideachas (díospóireacht) SK

14-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-14(4-163-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Creat chun soláthar slán agus inbhuanaithe amhábhar criticiúil a áirithiú (A9-0260/2023 - Nicola Beer) SK

14-09-2023
Written explanations of vote

Závislosť Európskej únie od tretích krajín pokiaľ ide o kritické suroviny predstavuje vysoké riziko v súčasnej geopolitickej a bezpečnostnej situácii, ktorá vládne vo svete. Je preto dobré mať rámec, ktorý na daný stav reflektuje ako aj na výzvy s tým spojené, berúc do úvahy zber, triedenie, spracovanie, recykláciu týchto surovín ako aj nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v tomto odvetví.

Tús a chur le caibidlíocht maidir le comhaontú le Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le slabhraí soláthair idirnáisiúnta mianraí criticiúla a neartú (B9-0366/2023) SK

14-09-2023
Written explanations of vote

Spolupráca medzi EÚ a USA v oblasti ťažby a recyklácie kritických surovín je či už z hospodárskeho, sociálneho ale aj enviromentálneho hľadiska pre obe strany prínosná. Preto dúfam, že sa nájde zhoda a dôjde k dohode.

Teagmháil

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08040
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex