Peter POLLÁK Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSlóvaic - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (an tSlóvaic)

Dáta Breithe : , Levoca

Baile Peter POLLÁK

Leas-Chathaoirleach

D-RU
An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis

Comhalta

CULT
An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Comhalta ionadaíoch

REGI
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
LIBE
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
D-UA
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an Úcráin
D-IN
An Toscaireacht don chaidreamh leis an India
DEPA
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Gníomhaíochtaí is déanaí

Óráidí nóiméad amháin faoi ábhair a bhfuil tábhacht pholaitiúil leo SK

22-06-2022 P9_CRE-PROV(2022)06-22(1-321-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Athbhreithniú ar Chóras Trádála Astaíochtaí an Aontais (A9-0162/2022 - Peter Liese) SK

22-06-2022
Written explanations of vote

Napriek dlhým vyjednávaniam a mnohým kompromisom, ktoré predchádzali prijatiu revízie systému obchodovania s emisiami v rámci EÚ, som rád, že sa nakoniec podarilo odhlasovať tento kľúčový dokument, vďaka ktorému sa posunieme o krok bližšie k našim klimatickým cieľom. Európska Únia sa týmto stáva lídrom v opatreniach smerujúcich k zelenšiemu a udržateľnejšiemu rozvoju pre celú planétu. Správu som podporil.

Sásra coigeartaithe carbóin ar theorainneacha (A9-0160/2022 - Mohammed Chahim) SK

22-06-2022
Written explanations of vote

Prijatie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ má za cieľ znížiť emisie na európskej a globálnej úrovni a zároveň ochrániť priemyselnú produkciu, ktorá rešpektuje životné prostredie. Hlasoval som v prospech tohto mechanizmu.

Teagmháil

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08040
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex