Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ : Baile 

Cathaoirleach 

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta 

Comhalta 

CPCO  
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí 
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil