Vladimír BILČÍK
Vladimír BILČÍK
an tSlóvaic

Dáta Breithe : , Bratislava

9ú Téarma Parlaiminteach Vladimír BILČÍK

Grúpaí polaitiúla

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 02-07-2019 / 22-01-2023 : SPOLU – občianska demokracia (an tSlóvaic)
 • 23-01-2023 / 06-03-2023 : MODRÁ KOALÍCIA (an tSlóvaic)
 • 07-03-2023 / 30-11-2023 : Slovakia – Demokrati (an tSlóvaic)
 • 01-12-2023 / 15-07-2024 : Independent (an tSlóvaic)

Cathaoirleach

 • 26-09-2019 / 15-07-2024 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus Montainéagró

Comhalta

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus Montainéagró
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Mhacadóin Thuaidh
 • 26-09-2019 / 15-07-2024 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : An Coiste Fiosrúcháin maidir le hÚsáid Pegasus agus Earraí Spiaireachta Faireachais Comhchosúla
 • 24-03-2022 / 12-08-2023 : An Coiste Speisialta um an trasnaíocht eachtrach ar na próisis dhaonlathacha uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear an bhréagaisnéis, agus um neartú an ionracais, na trédhearcachta agus na cuntasachta i bParlaimint na hEorpa

Comhalta ionadaíoch

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an Mholdóiv
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mBunaítear creat comhchoiteann le haghaidh seirbhísí meán sa mhargadh inmheánach (an Gníomh Eorpach um Shaoirse na Meán) agus lena leasaítear Treoir 2010/13/AE

01-09-2023 LIBE_AD(2023)746757 PE746.757v03-00 LIBE
Ramona STRUGARIU

TUAIRIM ar chur chun feidhme an chomhbheartais slándála agus cosanta – tuarascáil bhliantúil 2022

10-11-2022 AFCO_AD(2022)736727 PE736.727v02-00 AFCO
Victor NEGRESCU

TUAIRIM maidir le cur chun feidhme an chomhbheartais eachtraigh agus slándála - tuarascáil bhliantúil 2022

10-11-2022 AFCO_AD(2022)736728 PE736.728v02-00 AFCO
Victor NEGRESCU

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar an mBiúró, ar Chomhdháil na nUachtarán agus ar na Caestóirí.

Is féidir le Feisirí ceisteanna a chur faoi bhráid an Uachtaráin i dtaca leis an mBiúró, le Comhdháil na nUachtarán agus leis na Caestóirí a mhéid a bhaineann lena ndualgais faoi seach. Riail 32(2)

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Freagraí ar Cheisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Freagra ar cheisteanna na bhFeisirí ar BCE agus ar cheisteanna maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún

I gomhréir le Riail 143 de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte, féadfaidh aon Fheisire aonair tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíocht AE. Leis na tairiscintí sin i gcomhair rúin, léirítear seasamh an Fheisire aonair a chuir síos iad. Déantar tairiscintí inghlactha a tharchur chuig an gcoiste freagrach, ar coiste é a chinnfidh an ndéanfaidh sé gníomh iardain maidir leis an tairiscint agus, má dhéanann, cén nós imeachta a bheidh le leanúint. I gcás inar chinn coiste gníomh iardain a dhéanamh maidir le tairiscint i gcomhair rúin, cuirtear faisnéis níos mionsonraithe ar fáil ar an leathanach seo, faoin tairiscint i gceist. Riail 143

Dearbhuithe

Shínigh an Feisire na dearbhuithe uile thíos, fiú mura bhfuil an síniú le feiceáil ar an leagan ar líne.

Cruinnithe

the situation of Roma people in Slovakia

Comhalta
BILČÍK Vladimír
Dáta, Áit:
Brussels
Toilleadh:
Comhalta
Cód an choiste chomhlachaithe nó na toscaireachta comhlachaithe
LIBE
Cruinniú le:
Dive Maky

political developments in Serbia

Comhalta
BILČÍK Vladimír
Dáta, Áit:
Brussels
Toilleadh:
Comhalta
Cód an choiste chomhlachaithe nó na toscaireachta comhlachaithe
AFET
Cruinniú le:
mission of Serbia

Montenegro´s progress on the EU path

Comhalta
BILČÍK Vladimír
Dáta, Áit:
Brussels
Toilleadh:
Delegation chair
Cód an choiste chomhlachaithe nó na toscaireachta comhlachaithe
D-ME
Cruinniú le:
mission of Montenegro