Please fill this field
Daniela RONDINELLI Daniela RONDINELLI
Daniela RONDINELLI

Feisirí Neamhcheangailte

an Iodáil - Movimento 5 Stelle (an Iodáil)

Dáta Breithe : , Roma

Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn (maille le freagraí) Daniela RONDINELLI

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Impact of sanctions on third countries during the COVID-19 crisis EN

04-05-2020 E-002695/2020 Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg