Please fill this field
Andrea CAROPPO Andrea CAROPPO
Andrea CAROPPO

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Iodáil - Sud in Testa (an Iodáil)

Dáta Breithe : , Poggiardo

Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn (maille le freagraí) Andrea CAROPPO

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg