Andrey SLABAKOV : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas 
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus an Albáin 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Coiste um Achainíocha 
An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Tuirc 

Teagmháil