Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Ghearmáin - Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : , Frankfurt/Main

5ú téarma parlaiminteach Michael GAHLER

Grúpaí polaitiúla

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Leas-Chathaoirleach

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-an Liotuáin
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-an Liotuáin

Comhalta

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha, um Chearta an Duine, um Shlándáil Choiteann agus um Beartas Cosanta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha, um Chearta an Duine, um Shlándáil Choiteann agus um Beartas Cosanta

Comhalta ionadaíoch

  • 21-07-1999 / 31-08-1999 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Beartas Tomhaltóirí
  • 01-09-1999 / 14-01-2002 : An Coiste um Fhorbairt agus um Chomhar
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : An Coiste um Fhorbairt agus um Chomhar

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Human rights in 2003 and EU policy EN

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(3-297)

Enlargement / Candidate countries (continuation) EN

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(3-125)

Enlargement / Candidate countries (continuation) EN

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(3-166)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Report on Enlargement : Progress report - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN

07-11-2002 A5-0371/2002 PE320.209 AFET
Jas GAWRONSKI Elmar BROK Arie M. OOSTLANDER Jürgen SCHRÖDER Elisabeth SCHROEDTER Jan Marinus WIERSMA Ursula STENZEL Michael GAHLER Demetrio VOLCIC Jacques F. POOS Luís QUEIRÓ Ioannis SOULADAKIS Geoffrey VAN ORDEN Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

WRITTEN DECLARATION on strengthening EU arms export controls and working towards an international Arms Trade Treaty EN

25-02-2004 P5_DCL(2004)0017 Tite ar lár
Glenys KINNOCK Nelly MAES Michael GAHLER Johan VAN HECKE Pernille FRAHM
Dáta oscailte : 25-02-2004
Dáta don titim ar lár : 06-05-2004
Líon na sínitheoirí : 157 - 06-05-2004

Teagmháil

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
15E264
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11061
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex