Please fill this field
Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Ghearmáin - Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : , Frankfurt/Main

6ú téarma parlaiminteach Michael GAHLER

Grúpaí polaitiúla

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Leas-Chathaoirleach

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Fhorbairt
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Fhorbairt
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Comhalta

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : An Coiste um Fhorbairt
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 25-09-2006 / 13-03-2007 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin

Comhalta ionadaíoch

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 18-01-2005 / 24-09-2006 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Bhuiséid
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas

all-activities

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION Mid-term Review of the 2007-2013 Financial Framework EN

24-02-2009 AFET_AD(2009)418133 PE 418.133v02-00 AFET
Michael GAHLER

OPINION Democratic scrutiny of Regulation (EC) 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation: lessons learned and recommendations for its review EN

01-12-2008 AFET_AD(2008)409728 PE 409.728v02-00 AFET
Michael GAHLER

OPINION Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2008 EN

12-09-2007 AFET_AD(2007)390579 PE 390.579v02-00 AFET
Michael GAHLER

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Liosta tinrimh

Is sliocht as Miontuairiscí na suíonna iomlánacha den 6ú téarma parlaiminteach an taifead tinrimh seo. Is chun críocha faisnéise amháin a dhéantar an fhaisnéis ann a sholáthar agus cumhdaíonn sí téarma oifige an Fheisire i bParlaimint na hEorpa. Is sonraí loma iad agus níl na nithe seo a leanas san áireamh iontu: ceartúcháin i gcomhair neamhláithreacht a raibh údar maith léi de dheasca breoiteachta, saoire mháithreachais/saoire atharthachta, gnó údaraithe toscaireachta parlaimintí etc.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg