Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Grúpa na Clé i bParlaimint na hEorpa - GUE/NGL

Comhalta

an tSeicia - Komunistická strana Čech a Moravy (an tSeicia)

Dáta Breithe : , Nový Jičín

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir Kateřina KONEČNÁ

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills EN

11-01-2021 IMCO_AD(2021)657157 PE657.157v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

OPINION on a New Industrial Strategy for Europe EN

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún i leith réimeas dliteanais shibhialta le haghaidh intleacht shaorga

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

TUAIRIM maidir leis an intleacht shaorga: ceisteanna i ndáil le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm an dlí idirnáisiúnta a mhéid a dhéantar difear do AE i réimse na n-úsáidí sibhialta agus míleata agus an údaráis stáit lasmuigh de raon feidhme an cheartais choiriúil

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

OPINION with recommendations to the Commission on the framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg