Jiří
MAŠTÁLKA

Tuairimí - mar rapóirtéir - 8ú Téarma Parlaiminteach Jiří MAŠTÁLKA

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE625.394v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, by the European Union, of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence EN

31-05-2017 JURI_AD(2017)601097 PE601.097v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

OPINION on the report on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services EN

29-11-2016 JURI_AD(2016)589255 PE589.255v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

OPINION on the draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Cooperation between Eurojust and Ukraine EN

12-01-2016 JURI_AD(2016)572952 PE572.952v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA