Jan ZAHRADIL : 6ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Občanská demokratická strana (an tSeicia)

Comhalta 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Fhorbairt
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mashreq
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : An coiste sealadach um dhúshláin bheartas agus um mheáin bhuiséadacha an Aontais mhéadaithe 2007-2013
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : An Coiste Sealadach um úsáid líomhnaithe thíortha Eorpacha ag an CIA chun príosúnaigh a iompar agus a choimeád go neamhdleathach
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Fhorbairt
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Fhorbairt
 • 14-03-2007 / 27-03-2007 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mashreq
 • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Toscaireacht don chaidreamh leis an India

Comhalta ionadaíoch 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Liosta tinrimh 
Is sliocht as Miontuairiscí na suíonna iomlánacha den 6ú téarma parlaiminteach an taifead tinrimh seo. Is chun críocha faisnéise amháin a dhéantar an fhaisnéis ann a sholáthar agus cumhdaíonn sí téarma oifige an Fheisire i bParlaimint na hEorpa. Is sonraí loma iad agus níl na nithe seo a leanas san áireamh iontu: ceartúcháin i gcomhair neamhláithreacht a raibh údar maith léi de dheasca breoiteachta, saoire mháithreachais/saoire atharthachta, gnó údaraithe toscaireachta parlaimintí etc.

Teagmháil