Jan ZAHRADIL : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Coimeádaithe agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta
 • 16-07-2009 / 17-02-2010 : Coimeádaithe agus Leasaitheoirí na hEorpa - Leas-Chathaoirleach
 • 18-02-2010 / 07-03-2011 : Coimeádaithe agus Leasaitheoirí na hEorpa - Leas-Chathaoirleach
 • 08-03-2011 / 12-12-2011 : Coimeádaithe agus Leasaitheoirí na hEorpa - Cathaoirleach
 • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Coimeádaithe agus Leasaitheoirí na hEorpa - Leas-Chathaoirleach

Páirtithe náisiúnta 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (an tSeicia)

Comhalta 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 08-03-2011 / 12-12-2011 : Comhdháil na nUachtarán
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Comhalta ionadaíoch 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Fhorbairt
 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 08-09-2010 / 30-06-2014 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh den Cariforum-AE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Fhorbairt
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Fochoiste um Chearta an Duine

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on Pakistan’s regional role and political relations with the EU EN  
- DEVE_AD(2013)521550 -  
-
DEVE 
OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the European Union and its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, the United Mexican States, the Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the United States of America EN  
- DEVE_AD(2012)478666 -  
-
DEVE 
OPINION on engaging in energy policy cooperation with partners beyond our borders: A strategic approach to secure, sustainable and competitive energy supply EN  
- INTA_AD(2012)478668 -  
-
INTA 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on current challenges and opportunities for renewable energy in the European internal energy market EN  
- INTA_AD(2013)502196 -  
-
INTA 
OPINION on development aspects of intellectual property rights on genetic resources: the impact on poverty reduction in developing countries EN  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a financing instrument for development cooperation EN  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Teagmháil