Jan ZAHRADIL : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 11-01-2017 / 15-01-2017 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 05-07-2017 / 24-10-2017 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 25-10-2017 / 07-01-2018 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Občanská demokratická strana (an tSeicia)

Leas-Chathaoirleach 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Fhorbairt
 • 14-07-2014 / 18-05-2016 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Fhorbairt

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonaí a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí  
- DEVE_AD(2019)630496 -  
-
DEVE 
TUAIRIM ar an gcinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonach a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí  
- DEVE_AD(2019)630528 -  
-
DEVE 
OPINION on a new forward-looking and innovative future strategy on trade and investment EN  
- DEVE_AD(2016)575219 -  
-
DEVE 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the implementation of the GSP Regulation (EU) No 978/2012 EN  
- DEVE_AD(2019)629507 -  
-
DEVE 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Fís na hEorpa – an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos a rialacha maidir le rannpháirtíocht agus le leathadh  
- DEVE_AD(2018)627590 -  
-
DEVE 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Trasnálacha móra 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

I have decided to vote in favour of this vote, principally for economic motives. With the largest trade relation in the world of over $1 trillion, it is imperative to maintain positive relations with the United States. While there are some threats in the domain of trade from the current administration in the U.S., it is not the time for European protectionism. We must seek solutions, not by responding in kind, but by following rules-based processes in the WTO with other members, since we are unable to seek a permanent exemption from American tariffs. Simultaneously we must continue dialogue between EU and U.S. on eventually agreeing on deep and ambitious FTA. Nonetheless, our current trade disputes should not change our position on national security and defence cooperation. The 2018 adoption of the Permanent Structured Cooperation (PESCO) is ineffective and creates redundancy with the ongoing NATO membership of the majority of EU member-states. The best policy is to continue developing our strong relations with the U.S. and maintain the deep and strategic partnership transatlantic link through NATO. We share the same values and must remain close allies.

EN  
 

I decided to abstain on this vote. China is an important strategic partner of the EU. The enormous and expanding market of China brings many potential economic benefits to all of Europe. China is currently the EU’s second largest trading partner, only after the US, and the total trade figure is expected to grow. It is especially important to uphold a strong partnership with China now, when it is expanding on the international stage with programmes like Xi Jinping’s One Belt One Road agenda. This enormous programme spans the continent of Asia to the outer reaches of the European Union, and even provides prospective infrastructure programmes in southeastern Europe. However, our trade relations must be based on free and fair conditions. We must address the issue of state subsidies in Chinese exports as well as the question of intellectual property rights that are not sufficiently enforced by the Chinese Government.

EN  
 

. ‒ I have decided to vote against the proposed European Solidarity Corps (ECS). While this initiative may sound favourable on the surface, when one takes into consideration the details of the proposal it becomes quite clear that it is not cost effective. Back in 2007, we had a very similar proposal known as the European Voluntary Service in which only 35 000 young people participated at the cost of EUR 885 million over 7 years (2007-2013). This new proposal attempts to attract 100 000 young people with a budget of only EUR 375.6 million in three years (2018- 2020), a measure which is economically infeasible. Also, with a plethora of volunteer opportunities for young people including: the Erasmus+ program, the European Social Fund and the Youth Employment Initiative, it is completely unnecessary to fund another expensive program which has a parallel aim. Finally, the proposal is a clear overreach of EU competence, volunteering is a positive activity which benefits young people, however it should be mainly organised on national level, where most of the projects take place anyway.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the prohibition of begging by children and children accompanying adults who are begging EN  
- P8_DCL(2015)0011 - Tite ar lár  
Richard SULÍK , Nicola CAPUTO , Branislav ŠKRIPEK , Jan ZAHRADIL , José BLANCO LÓPEZ , Martina DLABAJOVÁ , Marcus PRETZELL , Kosma ZŁOTOWSKI , Joachim STARBATTY , Ivan ŠTEFANEC  
Dáta oscailte : 25-03-2015
Dáta don titim ar lár : 25-06-2015
Líon na sínitheoirí : 104 - 07-07-2015

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Dearbhuithe de rannpháirtíocht na bhFeisirí in imeachtaí atá eagraithe ag tríú páirtithe 

Teagmháil