Please fill this field
Robert HAJŠEL Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

Comhalta

an tSlóvaic - Independent (an tSlóvaic)

Dáta Breithe : , Banská Štiavnica

Baile Robert HAJŠEL

Comhalta

ITRE
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
DSCA
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhpháirtíochta idir AE agus an Airméin, chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus an Asarbaiseáin agus chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an tSeoirsia
DEPA
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Comhalta ionadaíoch

AFET
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
D-ME
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus Montainéagró

Gníomhaíochtaí is déanaí

The deteriorating situation of human rights in Algeria, in particular the case of journalist Khaled Drareni EN

26-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-26(4-098-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka EN

26-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-26(4-135-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach
13-11-2020
Written explanations of vote

Program EU4Health, ktorý sme schválili aj s mojou podporou, reaguje na pandémiu ochorenia Covid-19. Stanovuje základné podmienky na posilnenie zdravotných systémov v krajinách Únie s cezhraničným presahom a zaoberá sa tiež sprístupnením najmä cenovo dostupných liekov pre všetkých obyvateľov spoločenstva. Jeho métou je, aby bola Európa aj naďalej najzdravším regiónom vo svete, ale aj to, aby vedela rýchlo reagovať na rôzne ohrozenia zdravia. Komisia navrhla na tento program v rámci VFR na roky 2021 až 2027 vyčleniť 9,4 miliardy eur v stálych cenách, pričom na administratívne úkony nesmie ísť viac ako 5 percent z tohto balíka. Tento program by sa však nemal orientovať iba na súčasnú pandemickú situáciu, ale mal by reflektovať aj dlhodobejšie ciele v zdravotníctve. Sú nimi napríklad preventívne lekárstvo a ochrana zdravia každého jednotlivca, včasná diagnostika a skríning, budovanie elektronickej zdravotníckej dokumentácie či kvalitný manažment chronických ochorení.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg