Adina-Ioana
VĂLEAN

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún - 9ú Téarma Parlaiminteach Adina-Ioana VĂLEAN

Féadfaidh aon Fheisire tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíocht AE. Déantar tairiscintí inghlactha a tharchur chuig an gcoiste freagrach, ar coiste é a chinnfidh cén nós imeachta a bheidh le leanúint. Riail 143