Please fill this field
Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Fhionlainn - Kansallinen Kokoomus (an Fhionlainn)

Dáta Breithe : , Parikkala

7ú téarma parlaiminteach Sirpa PIETIKÄINEN

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Kansallinen Kokoomus (an Fhionlainn)

Leas-Chathaoirleach

 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 12-03-2012 / 18-03-2012 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Airméin, den AE agus den Asarbaiseáin agus den AE agus den tSeoirsia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : An Coiste Speisialta um an nGéarchéim Airgeadais, Eacnamaíoch agus Sóisialta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on mid-term review of the Stockholm Programme EN

03-10-2013 FEMM_AD(2013)514633 PE514.633v02-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

OPINION Passengers rights in all transport modes EN

17-07-2012 IMCO_AD(2012)489552 PE489.552v02-00 IMCO
Sirpa PIETIKÄINEN

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and Commission Directive 2007/14/EC EN

25-06-2012 ECON_AD(2012)483735 PE483.735v02-00 ECON
Sirpa PIETIKÄINEN

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups EN

29-11-2013 IMCO_AD(2013)516976 PE516.976v02-00 IMCO
Sergio Gaetano COFFERATI

OPINION on eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative healthcare for the 21st century EN

08-10-2013 IMCO_AD(2013)514574 PE514.574v03-00 IMCO
María IRIGOYEN PÉREZ

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on key information documents for investment products EN

15-05-2013 IMCO_AD(2013)502121 PE502.121v04-00 IMCO
Pier Antonio PANZERI

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on fighting prostate cancer in the European Union EN

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Tite ar lár
Pavel POC Alojz PETERLE Nessa CHILDERS Seán KELLY Heinz K. BECKER Claudette ABELA BALDACCHINO Minodora CLIVETI Edit HERCZOG Sirpa PIETIKÄINEN Bart STAES Susy DE MARTINI Piotr BORYS Fiona HALL Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Danuta JAZŁOWIECKA Csaba SÓGOR
Dáta oscailte : 13-01-2014
Dáta don titim ar lár : 13-04-2014
Líon na sínitheoirí : 162 - 14-04-2014

Dearbhú i scríbhinn on recognising the burden of allergic disease EN

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Tite ar lár
Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Nessa CHILDERS Marina YANNAKOUDAKIS Elisabetta GARDINI Rebecca TAYLOR Philippe JUVIN Sirpa PIETIKÄINEN Antonyia PARVANOVA Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Elena Oana ANTONESCU
Dáta oscailte : 21-10-2013
Dáta don titim ar lár : 21-01-2014
Líon na sínitheoirí : 179 - 21-01-2014

Dearbhú i scríbhinn on the challenges of neurodegenerative diseases in the workplace EN

07-10-2013 P7_DCL(2013)0018 Tite ar lár
Angelika WERTHMANN Rosa ESTARÀS FERRAGUT Françoise GROSSETÊTE Marian HARKIN Filiz HYUSMENOVA Ádám KÓSA Mojca KLEVA KEKUŠ Marisa MATIAS Linda McAVAN Sirpa PIETIKÄINEN Antonyia PARVANOVA
Dáta oscailte : 07-10-2013
Dáta don titim ar lár : 07-01-2014
Líon na sínitheoirí : 161 - 08-01-2014

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg