Neena GILL Neena GILL
Neena GILL
an Ríocht Aontaithe

9ú Téarma Parlaiminteach Neena GILL

Grúpaí polaitiúla

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (an Ríocht Aontaithe)

Cathaoirleach

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : An Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin

Leas-Chathaoirleach

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE

Comhalta

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Comhalta ionadaíoch

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Rights of indigenous peoples (debate) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-271-0000)

India's Citizenship (Amendment) Act 2019 (debate) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-301-0000)

Burundi, notably the freedom of expression EN

16-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-16(4-048-0000)

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Funds EN

01-08-2019 E-002510/2019 Coimisiún

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.