Jens
GEIER

Tairiscintí i gcomhair rún - 7ú téarma parlaiminteach Jens GEIER

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143