Jens
GEIER

Ceisteanna parlaiminteacha - 7ú téarma parlaiminteach Jens GEIER

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

EU structural funding EN

20-10-2011 E-009817/2011 Coimisiún

Iron ore EN

20-10-2011 E-009816/2011 Coimisiún