Please fill this field
Jens GEIER Jens GEIER
Jens GEIER

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

Comhalta

an Ghearmáin - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (an Ghearmáin)

7ú téarma parlaiminteach Jens GEIER

Grúpaí polaitiúla

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (an Ghearmáin)

Comhalta

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Buiséid
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Rialú Buiséadach
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Buiséid
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Rialú Buiséadach

Comhalta ionadaíoch

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a Council regulation on the ECSEL Joint Undertaking EN

08-01-2014 CONT_AD(2014)521741 PE521.741v03-00 CONT
Jens GEIER

OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2014 – all sections EN

03-10-2013 CONT_AD(2013)516695 PE516.695v02-00 CONT
Jens GEIER

OPINION on the mandate for the trilogue on the 2014 Draft Budget EN

26-06-2013 CONT_AD(2013)508183 PE508.183v03-00 CONT
Jens GEIER

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EN

16-10-2012 REGI_AD(2012)492639 PE492.639v02-00 REGI
Elisabeth SCHROEDTER

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the annual budget of the Union EN

27-06-2011 REGI_AD(2011)464804 PE464.804v02-00 REGI
Jan OLBRYCHT

OPINION on the implementation of the Services Directive 2006/123/EC EN

03-12-2010 REGI_AD(2010)448822 PE448.822v02-00 REGI
Filiz HYUSMENOVA

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg