Ismail ERTUG
Ismail ERTUG
an Ghearmáin

Dáta Breithe : , Amberg

9ú Téarma Parlaiminteach Ismail ERTUG

Grúpaí polaitiúla

  • 02-07-2019 / 14-12-2021 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Leas-Chathaoirleach
  • 15-12-2021 / 02-07-2023 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (an Ghearmáin)

Comhalta

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Comhalta ionadaíoch

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : An Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na hAraibe
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceallraí agus ceallraí dramhaíola, lena n-aisghairtear Treoir 2006/66/CE agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 2019/1020

09-12-2021 TRAN_AD(2021)689857 PE689.857v05-00 TRAN
Ismail ERTUG

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar an mBiúró, ar Chomhdháil na nUachtarán agus ar na Caestóirí.

Is féidir le Feisirí ceisteanna a chur faoi bhráid an Uachtaráin i dtaca leis an mBiúró, le Comhdháil na nUachtarán agus leis na Caestóirí a mhéid a bhaineann lena ndualgais faoi seach. Riail 32(2)

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Freagraí ar Cheisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Freagra ar cheisteanna na bhFeisirí ar BCE agus ar cheisteanna maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe

Shínigh an Feisire na dearbhuithe uile thíos, fiú mura bhfuil an síniú le feiceáil ar an leagan ar líne.

Cruinnithe

Fit for 55

Comhalta
ERTUG Ismail
Dáta, Áit:
European Parliament (STR)
Toilleadh:
Comhalta
Cód an choiste chomhlachaithe nó na toscaireachta comhlachaithe
TRAN
Cruinniú le:
ACE Auto Club Europa e. V.

Reaktivierung von Bahnstrecken

Comhalta
ERTUG Ismail
Dáta, Áit:
Regensburg
Toilleadh:
Comhalta
Cód an choiste chomhlachaithe nó na toscaireachta comhlachaithe
TRAN
Cruinniú le:
VCD Landesverband Bayern e.V.

RED III

Comhalta
ERTUG Ismail
Dáta, Áit:
Burgkirchen an der Alz
Toilleadh:
Comhalta
Cód an choiste chomhlachaithe nó na toscaireachta comhlachaithe
ITRE
Cruinniú le:
InfraServ/Chemiepark Gendorf