Please fill this field
Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

an Ghearmáin - DIE LINKE. (an Ghearmáin)

7ú téarma parlaiminteach Cornelia ERNST

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 08-07-2012 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta
 • 09-07-2012 / 30-06-2014 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (an Ghearmáin)

Leas-Chathaoirleach

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Afganastáin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
 • 16-09-2009 / 10-01-2012 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on Negotiations on the MFF 2014-2020: lessons to be learned and the way forward EN

05-03-2014 REGI_AD(2014)528070 PE528.070v03-00 REGI
Jan OLBRYCHT

OPINION on the draft Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 EN

02-10-2013 REGI_AD(2013)519472 PE519.472v03-00 REGI
Andrey KOVATCHEV

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market EN

09-07-2013 LIBE_AD(2013)504331 PE504.331v02-00 LIBE
Jens ROHDE

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on integrating physical education in order to develop the sporting talents of promising disabled schoolchildren and able bodied schoolchildren in a sustainable way EN

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Tite ar lár
Adam GIEREK Cristian-Silviu BUŞOI Cornelia ERNST Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Małgorzata HANDZLIK Jolanta Emilia HIBNER Philippe JUVIN Alexander MIRSKY Norica NICOLAI Helmut SCHOLZ Joanna SENYSZYN Hannu TAKKULA
Dáta oscailte : 15-04-2013
Dáta don titim ar lár : 15-07-2013
Líon na sínitheoirí : 164 - 15-07-2013

Dearbhú i scríbhinn on the UN Migrant Workers Convention EN

13-12-2010 P7_DCL(2010)0096 Tite ar lár
Cornelia ERNST Sonia ALFANO Sylvie GUILLAUME Ska KELLER
Dáta oscailte : 13-12-2010
Dáta don titim ar lár : 24-03-2011
Líon na sínitheoirí : 116 - 24-03-2011

Dearbhú i scríbhinn on the protection of Kosovar Roma minors EN

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Tite ar lár
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Cornelia ERNST Kinga GÖNCZ Barbara LOCHBIHLER
Dáta oscailte : 20-09-2010
Dáta don titim ar lár : 20-12-2010
Líon na sínitheoirí : 125 - 20-12-2010

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg