Please fill this field
Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

an Ghearmáin - DIE LINKE. (an Ghearmáin)

8ú Téarma Parlaiminteach Cornelia ERNST

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta an bhiúró
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (an Ghearmáin)

Leas-Chathaoirleach

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin agus leis an gCosaiv
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : An Coiste Speisialta um Sceimhlitheoireacht

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of personal data in the context of elections to the European Parliament EN

05-12-2018 LIBE_AD(2018)630530 PE630.530v02-00 LIBE
Sophia in 't VELD

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) EN

08-11-2018 LIBE_AD(2018)625435 PE625.435v02-00 LIBE
Soraya POST

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund EN

19-10-2018 LIBE_AD(2018)625438 PE625.438v02-00 LIBE
Soraya POST

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on production of methamphetamine from medicines containing pseudoephedrine EN

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Tite ar lár
Kateřina KONEČNÁ Enrico GASBARRA Petr JEŽEK Pavel TELIČKA Martina DLABAJOVÁ Olga SEHNALOVÁ Miloslav RANSDORF Jiří MAŠTÁLKA Cornelia ERNST Bas EICKHOUT Michaela ŠOJDROVÁ Dita CHARANZOVÁ
Dáta oscailte : 08-06-2015
Dáta don titim ar lár : 08-09-2015
Líon na sínitheoirí : 52 - 09-09-2015

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg