Please fill this field
Sandra KALNIETE Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Leas-Chathaoirleach

an Laitvia - Partija "VIENOTĪBA" (an Laitvia)

Dáta Breithe : ,

7ú téarma parlaiminteach Sandra KALNIETE

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 24-03-2013 : Pilsoniskā Savienība (an Laitvia)
 • 25-03-2013 / 30-06-2014 : Vienotība (an Laitvia)

Leas-Chathaoirleach

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 02-09-2009 / 21-10-2010 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

REPORT on a new agenda for European Consumer Policy EN

17-05-2013 A7-0163/2013 PE500.621v03-00 IMCO
Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) EN

12-07-2012 AGRI_AD(2012)489455 PE489.455v02-00 AGRI
Sandra KALNIETE

OPINION on the proposal for a Council decision establishing the Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) EN

12-07-2012 AGRI_AD(2012)489458 PE489.458v02-00 AGRI
Sandra KALNIETE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC EN

31-05-2012 IMCO_AD(2012)487677 PE487.677v02-00 IMCO
Sandra KALNIETE

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The European eGovernment Action Plan 2011-2015 - harnessing ICT to promote smart, sustainable and innovative Government EN

22-11-2011 IMCO_AD(2011)473731 PE473.731v02-00 IMCO
Gianni PITTELLA

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on equal treatment for farmers in the European Union EN

24-02-2010 P7_DCL(2010)0011 Tite ar lár
Valdemar TOMAŠEVSKI Mirosław PIOTROWSKI Janusz WOJCIECHOWSKI Sandra KALNIETE
Dáta oscailte : 24-02-2010
Dáta don titim ar lár : 17-06-2010
Líon na sínitheoirí : 53 - 17-06-2010

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg