Please fill this field
Sandra KALNIETE Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Leas-Chathaoirleach

an Laitvia - Partija "VIENOTĪBA" (an Laitvia)

Dáta Breithe : ,

8ú Téarma Parlaiminteach Sandra KALNIETE

Grúpaí polaitiúla

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Leas-Chathaoirleach

Páirtithe náisiúnta

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (an Laitvia)

Comhalta

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Comhalta ionadaíoch

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais de AE agus den Úcráin
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on Towards a European Energy Union EN

16-09-2015 AFET_AD(2015)565044 PE565.044v03-00 AFET
Francisco ASSIS

OPINION on the European Energy Security Strategy EN

24-03-2015 AFET_AD(2015)549118 PE549.118v02-00 AFET
Arne LIETZ

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

13-09-2018

Šis balsojums uzsāk ilgu procesu, kas noslēgsies ar EP un Padomes lēmumu piešķirt bezvīzu režīmu Kosovai. EK ziņojums apstiprina ka Kosova ir izpildījusi visus kritērijus, kas nepieciešami, lai šo procesu varētu uzsākt. Es to pilnībā atbalstu, jo Rietumbalkānu stabilizācija un tuvināšana ES ir ļoti nozīmīga mieram un stabilitātei Eiropas kaimiņos.

12-09-2018

Šobrīd mākslinieki mūzikā, kino, rakstniecībā u. c. par savu darbu nesaņem pienācīgu atlīdzību. Gigantisko tehnoloģiju uzņēmumu pienākums būtu atbalstīt kārtību autortiesību noteikšanai, lai ieguldītais radošais darbs būtu pienācīgi apmaksāts. Neierobežota interneta lietotāju brīvība uzliek pienākumus tiem, kas no tā gūst peļņu.

04-07-2018

. ‒ I supported the reform of the European electoral law. It modernises for the first time the rules for the election of MEPs since the adoption of the Electoral Act in 1976. It will make the elections more accessible for millions of citizens, and make their preparations and conduct more transparent. The main improvements include: giving voting rights to EU citizens residing in third countries at the time of the elections; a possibility of introducing postal and electronic voting; showing the link between national parties and candidates, and their affiliated European political parties. It also foresees a minimum deadline for the establishment of electoral lists, measures against double voting and designation of a contact authority for exchanging data on voters and candidates.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on aviation safety and dangerous flights of military aircraft EN

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Tite ar lár
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Dáta oscailte : 05-10-2015
Dáta don titim ar lár : 05-01-2016
Líon na sínitheoirí : 106 - 06-01-2016

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg