Derk Jan EPPINK : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 

Comhalta 

An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Buiséid 
An Coiste um Rialú Buiséadach 
An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil