Please fill this field
Alessandro PANZA Alessandro PANZA
Alessandro PANZA

Grúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais

Comhalta

an Iodáil - Lega (an Iodáil)

Dáta Breithe : , Domodossola

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir Alessandro PANZA

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 347/2013

22-06-2021 REGI_AD(2021)691110 PE691.110v02-00 REGI
Vlad-Marius BOTOŞ

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies EN

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg