Please fill this field

Feisirí Pharlaimint na hEorpa

Tá Parlaimint na hEorpa comhdhéanta de 705 Fheisire arna dtoghadh sna 27 mBallstát den Aontas Eorpach méadaithe. Ó 1979, tá na Feisirí á dtoghadh trí vótaíocht chomhchoiteann dhíreach go ceann tréimhse cúig bliana.

Aimsigh na Feisirí de réir Tíre

image/svg+xml

Cuardaigh d'Fheisire

Taispeáin an liosta

Maidir leis na feisirí

Cinneann gach tír di féin conas a reáchtáiltear an toghchán inti, ach caithfidh sí a an comhionannas inscne a ráthú chomh maith le ballóid rúnda. Is le hionadaíocht chionmhar a vótáiltear i dtoghcháin AE. Ocht mbliana déag é an aois vótála, taobh amuigh den Ostair áit ar 16 é. Déantar suíocháin a leithdháileadh bunaithe ar an daonra atá i ngach Ballstát ar leith. Is mná iad beagán os cionn an trian de na Feisirí. Eagraíonn na Feisirí iad féin i ngrúpaí de réir cleamhnachta polaitiúla, seachas de réir náisiúntachta. Roinneann na Feisirí a gcuid ama ar shlí go mbíonn siad seal ina dtoghlaigh, seal in Strasbourg - mar a dtionóltar 12 shuí iomlánach in aghaidh na bliana - agus seal sa Bhruiséil, mar a mbíonn siad ag freastal ar shuíonna iomlánacha breise, agus freisin ar chruinnithe coiste agus ar chruinnithe den ghrúpa polaitiúil lena mbaineann siad. Tá na téamaí agus coinníollacha do na Feisirí leagtha amach i Reacht 2009.