Amelia ANDERSDOTTER
Amelia ANDERSDOTTER
Švedska

Datum rođenja : , Uppsala

7. parlamentarni saziv Amelia ANDERSDOTTER

Klubovi zastupnika

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Članica

Nacionalne stranke

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Švedska)

Zastupnik

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Zamjenica

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za međunarodnu trgovinu
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračunski nadzor
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice

all-activities

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on a Digital Freedom Strategy in EU Foreign Policy EN

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU and its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, the United Mexican States, the Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the united States of America EN

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall u vozila i izmjeni Direktive 2007/46/EZ

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za osiguranje visoke zajedničke razine sigurnosti mreža i podataka diljem Unije

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

MIŠLJENJE o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

PISANA IZJAVA o promicanju socijalne uključenosti i borbi protiv svih oblika diskriminacije na tržištu rada

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Ne razmatra se
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 75 - 17-04-2014

PISANA IZJAVA o zaštiti djece i njihovih prava u kontekstu naziva internetskih domena namijenjenih djeci

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Ne razmatra se
Tanja FAJON Cristiana MUSCARDINI Jan BŘEZINA Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Maria da Graça CARVALHO Milan ZVER Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Amelia ANDERSDOTTER
Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 230 - 10-12-2013

Izjave

Zastupnik je potpisao sve izjave u nastavku, čak i ako potpis nije vidljiv na internetskom primjerku.