Please fill this field
Biljana BORZAN Biljana BORZAN
Biljana BORZAN

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Potpredsjednica

Hrvatska - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Hrvatska)

Datum rođenja : , Osijek

8. parlamentarni saziv Biljana BORZAN

Klubovi zastupnika

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Hrvatska)

Zastupnik

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Sjeverne Makedonije
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenica

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za prava žena i jednakost spolova
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za prava žena i jednakost spolova

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jedinstvenom tržištu

22-06-2018 ENVI_AD(2018)619208 PE619.208v02-00 ENVI
Biljana BORZAN

MIŠLJENJE o provedbi makroregionalnih strategija EU-a

28-09-2017 ENVI_AD(2017)602971 PE602.971v02-00 ENVI
Biljana BORZAN

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa

30-05-2017 IMCO_AD(2017)600949 PE600.949v02-00 IMCO
Biljana BORZAN

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o provedbi pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. i politici Europske unije u tom području

07-11-2017 FEMM_AD(2017)610560 PE610.560v02-00 FEMM
Jordi SOLÉ

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o provedbi Europske strategije za osobe s invaliditetom

12-09-2017 FEMM_AD(2017)609613 PE609.613v02-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta

Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Prijedlozi akata Unije

Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

PRIJEDLOG AKTA UNIJE o poboljšanju u području prikupljanja plazme u Europskoj uniji

18-12-2018 B8-0591/2018

PRIJEDLOG AKTA UNIJE o razlikama u deklaracijama, sastavu i okusu proizvoda na središnjim/istočnim i zapadnim tržištima EU-a

26-04-2017 B8-0301/2017

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

PISANA IZJAVA o kroničnim bolestima dišnog sustava

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Ne razmatra se
Alberto CIRIO Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Karin KADENBACH Biljana BORZAN David BORRELLI Piernicola PEDICINI Eva KAILI Damiano ZOFFOLI
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 249 - 25-01-2017

PISANA IZJAVA o pristupu zapošljavanju za osobe s neurološkim poremećajima i kroničnim bolnim stanjima

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Ne razmatra se
Marian HARKIN Jean LAMBERT Miroslav MIKOLÁŠIK Daciana Octavia SÂRBU Dame Glenis WILLMOTT Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Jeroen LENAERS Jutta STEINRUCK Karin KADENBACH Ivo VAJGL Heinz K. BECKER Biljana BORZAN Brian HAYES Roberta METSOLA Sofia RIBEIRO Merja KYLLÖNEN Elena GENTILE Jana ŽITŇANSKÁ Bogdan Brunon WENTA José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 179 - 25-01-2017

PISANA IZJAVA o sprječavanju upotrebe olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Ne razmatra se
Monika BEŇOVÁ Jo LEINEN Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Bogusław LIBERADZKI Margrete AUKEN Marc TARABELLA Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Michèle RIVASI Karin KADENBACH Biljana BORZAN Jan KELLER Tibor SZANYI Stanislav POLČÁK Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Sergei STANISHEV József NAGY Nikos ANDROULAKIS
Datum otvaranja : 03-10-2016
Datum isteka roka : 03-01-2017
Broj potpisnika : 94 - 04-01-2017

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg