Ruža TOMAŠIĆ : Početna stranica 

Članica 

Odbor za ribarstvo 
Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom 
Izaslanstvo za odnose s Kanadom 

Zamjenica 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 

Posljednje aktivnosti 

Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (B9-0032/2020)  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
COP15 uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Kunming 2020.) (B9-0035/2020)  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Rad Europskog ombudsmana u 2018. (A9-0032/2019 - Peter Jahr)  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Ruža TOMAŠIĆ  
Ruža TOMAŠIĆ 

Na EP NEWSHUB-u

Kontakt