Please fill this field
Ruža TOMAŠIĆ Ruža TOMAŠIĆ
Ruža TOMAŠIĆ

Europski konzervativci i reformisti

Članica Predsjedništva

Hrvatska - Hrvatska konzervativna stranka (Hrvatska)

Datum rođenja : , Mladoševica

Obrazloženja glasovanja (napisan.) Ruža TOMAŠIĆ

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Administrativna suradnja u području oporezivanja (A9-0015/2021 - Sven Giegold)

10-03-2021

Izmjena Direktive 2011/16/EU7 o administrativnoj suradnji u području oporezivanja dio je inicijative poreznog paketa koji je predložila Komisija. Izmjene ove Direktive, prije svega, imaju za cilj proširiti pravila porezne transparentnosti EU-a, posebno vezana uz digitalne platforme. Prijedlogom se predviđa automatska razmjena informacija nadležnih poreznih tijela država članica o dohotku koju prodavatelji ostvaruju na tim platformama. Na taj način osigurat će se rješavanje izazova digitalizacije gospodarstva, odnosno, ispravno prijavljivanje dohodaka i prihoda ostvarenih putem digitalnim platformi poreznim tijelima, što je važan korak za nastavak borbe protiv poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanje plaćanja poreza te jačanje suradnje i razmjene podataka u Europskoj uniji.
Uz navedeno, smanjit će se i administrativni teret platformi koje se moraju nositi s različitim nacionalnim zahtjevima izvješćivanja. Poboljšanje postojećeg okvira za razmjenu informacija i administrativnu suradnju u EU-u sprječava pojava dvostrukog oporezivanja i dvostrukog neoporezivanja, te se štite javne financije i ograničavaju socioekonomske posljedice pandemije bolesti COVID-19.
Smatram da je izvješće uravnoteženo te sam ga podržala.

Provedba Uredbe o građevnim proizvodima (A9-0012/2021 - Christian Doleschal)

10-03-2021

Uredba o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda nastoji osigurati slobodno kretanje građevnih proizvoda na unutarnjem tržištu kroz skup usklađenih pravila za ocjenjivanje svojstava građevnih proizvoda u vezi s glavnim značajkama tih proizvoda, kao što su svojstva prilikom požara i zvučna izolacija.
Države članice ostaju nadležne u pogledu sigurnosnih, ekoloških i energetskih zahtjeva koji se primjenjuju na zgrade i graditeljske radove. Trenutačno stanje metoda nadzora tržišta nije učinkovito, što posebno pogađa mala i srednja poduzeća kojima nije omogućeno ostvarivanje jednakih uvjeta, odnosno pošteno tržišno natjecanje. Osim toga, predloženo je i olakšavanje administrativnog opterećenja u zakonodavstvu o građevnim proizvodima za sva pouzeća.
Smatram da su prijedlozi izneseni u ovom izvješću na vlastitu inicijativu ostvarivi i korisni svim sudionicima u građevinskom sektoru te sam ga podržala.

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: aktivne tvari, uključujući dimoksistrobin (B9-0162/2021)

10-03-2021

Rok važenja odobrenja aktivne tvari dimoksistrobin trebao je izvorno završiti 30. rujna 2016. godine, no stalnim produljivanjima i dalje je na snazi. Zadnje produljenje je Provedbena uredba Komisije koja traje do 31. siječnja 2022. i koja je donesena bez objašnjenja.
Prema načelu predostrožnosti, tvari trebaju biti dijelom sredstava za zaštitu bilja samo ako je dokazano da predstavljaju očitu korist pri uzgoju bilja i da nemaju štetne učinke na zdravlje ljudi i životinja ili neprihvatljive učinke na okoliš. Dimoksistrobin je 2015. godine uvršten na „popis kandidata za zamjenu” jer je akutna referentna doza za tu aktivnu tvar znatno niža od one za većinu odobrenih aktivnih tvari u njegovoj skupini te zato što ima svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetne učinke na ljude.
Stoga smatram da Komisija nije uzela u obzir načelo predostrožnosti i da znanstvena nesigurnost oko ove tvari sprječava ostvarivanje visoke razine zaštite ljudskog zdravlja. Zbog toga sam podržala ovaj prigovor.

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: genetski modificirani pamuk GHB614 × T304-40 × GHB119 (B9-0160/2021)

10-03-2021

Podržala sam rezoluciju koja poziva na odbijanje Nacrta provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB614 × T304-40 × GHB119. Taj pamuk otporan je na herbicide koji sadrže glufosinat i glifosat te proizvodi dva insekticidna proteina koji su toksični za neke ličinke iz reda lepidoptera, a Uredba (EZ) br. 1829/2003 navodi da genetski modificirana hrana ili hrana za životinje ne smije imati nepovoljne učinke na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš.
Iz navedenoga može se zaključiti da Komisija u donošenju odluke nije poštovala pravilo iz te Uredbe, budući da još nisu doneseni usklađeni zaključci o tome je li glifosat karcinogen za čovjeka ili nije, a glufosinat je klasificiran kao tvar koja je toksična za reproduktivno zdravlje. Osim toga, većina država članica ne podržava uvođenje genetski modificiranih proizvoda na svoje tržište te je ovaj Nacrt provedbene odluke donesen na nedemokratski način.

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MZIR098 (SYN-ØØØ98-3 (B9-0161/2021)

10-03-2021

Genetski modificirani kukuruz MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) otporan je na herbicide koji sadrže glufosinat te proizvodi dva insekticidna proteina koji su toksični na ličinke koje se hrane kukuruzom. Glufosinat se klasificira kao tvar iz kategorije 1B koja je toksična za reproduktivno zdravlje i ispunjava kriterije za isključivanje, a studije pokazuju da može snažno utjecati na mikrobiom te bi trebalo prvo procijeniti dugoročnu toksičnost Bt toksina za crijeva zbog prskanja glufosinatom.
Unatoč spomenutim rizicima koje taj genetski modificirani kukuruz može imati za zdravlje ljudi, životinja i okoliš, Komisija je donijela Nacrt provedbene odluke o njegovom odobrenju, i to bez odobrenja većine država članica. Slažem se sa stavom ovoga prigovora u kojemu se Komisija poziva da povuče svoj Nacrt i time djeluje u skladu sa zakonima Europske unije o zaštiti ljudskog zdravlja, zdravlja životinja i dobrobiti okoliša te da uvaži stajalište država članica te sam podržala ovo izvješće.

Program InvestEU (A9-0203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

09-03-2021

Program InvestEU objedinio je velik broj financijskih instrumenata i proširio je model plana ulaganja za Europu, dajući time dodatni poticaj ulaganju, inovacijama i otvaranju radnih mjesta kako bi se pokrenula dodatna ulaganja. Cilj ovog programa je borba protiv još uvijek značajnog investicijskog jaza koji je pandemija bolesti COVID-19 dodatno povećala. Stoga novi prijedlog o uspostavi programa InvestEU povećava predloženu financijsku omotnicu i izmjenjuje područje primjene kako bi se ublažile negativne socioekonomske posljedice pandemije bolesti COVID-19 za radnike, kućanstva i poduzeća u Europi.
Trenutna raspodjela sredstava na tržištu nije u potpunosti učinkovita te narušava tok privatnih ulaganja, a novim programom pružit će se nužna potpora poduzećima u fazi oporavka i ulagatelje snažno usmjeriti na srednjoročne i dugoročne prioritete politike Unije.
Smatram da će ovaj cjelokupni program imati pozitivan učinak na gospodarstva država članica te sam ga podržala.

Program djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. - 2027. (program „EU za zdravlje”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

09-03-2021

Komisija je 28. svibnja 2020. iznijela novi samostalni program „EU za zdravlje” u vrijednosti od 9,4 milijarde eura za razdoblje 2021. — 2027., kao dio šireg paketa EU-a za oporavak. Kako bi se izgradili otporni zdravstveni sustavi u EU-u, potrebno je veću pažnju usmjeriti na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, zaštitu ljudi od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, povećanje upotrebe digitalnih alata i usluga u zdravstvenom području, kao i prekogranične suradnje.
Uz navedene prijedloge za savladavanje zdravstvenih izazova i prijetnji koje bi mogle ugroziti stanovnike država članica, sporazum se usmjerava i na dugoročna pitanja javnog zdravstva kao što su prevencija i liječenje zaraznih i nezaraznih bolesti, posebno raka. Velika pozornost usmjerena je i na rješavanje nejednakosti među zdravstvenim sustavima država članica.
Smatram da će novi program osigurati alate i kapacitete potrebne za bolju pripremu i suočavanje s budućim zdravstvenim krizama, stoga sam glasovala za njegovo usvajanje.

Sigurnost nuklearne elektrane u Ostrovecu (Bjelarus) (B9-0109/2021)

11-02-2021

Nuklearna elektrana Ostrovec smještena je samo četiri kilometra od granice s Litvom i 50 kilometra od Vilniusa i u neposrednoj je blizini drugih država članica (Poljske, Latvije i Estonije).
Skupina europskih regulatora za nuklearnu sigurnost posjetila je elektranu u Ostrovcu 2018. godine i objavila niz sigurnosnih preporuka, no samo mali dio njih proveden je prije pokretanja objekta prošle jeseni. Unatoč brojnim neriješenim sigurnosnim problemima, elektrana je počela s radom 3. studenoga 2020., a početak komercijalne uporabe elektrane planira se u ožujku 2021. godine.
Najveća zabrinutost država članica koje se nalaze u neposrednoj blizini prvenstveno jest sigurnost objekta jer su se tijekom izgradnje dogodili brojni incidenti. Tu je i pitanje Rusije koja nastoji potkopati konkurentske planove EU-a u smislu energetskih projekata na Baltiku. Iako su baltičke zemlje najavile bojkot energije koju proizvodi elektrana u Ostrovcu, moguće je da ta energija dođe na tržište EU-a putem ruske mreže. Zbog toga se od Komisije traži da uvede mjere za blokiranje uvoza energije iz zemalja s nesigurnim nuklearnim postrojenjem kao što je postrojenje u Bjelarusu.
Smatram da je sigurnost građana država članica na prvom mjestu te sam podržala ovu rezoluciju.

Situacija u Mjanmaru (B9-0116/2021)

11-02-2021

Vjerodostojni izbori u Mjanmaru održani u studenom 2015. godine označili su važnu prekretnicu u procesu tranzicije te zemlje pod vodstvom Nacionalne lige za demokraciju (NLD), a Mjanmar je dobio prvog civilnog predsjednika u više od pola stoljeća.
Izbori održani 8. studenog 2020. rezultirali su ponovnom pobjedom NLD-a, no vojska Mjanmara podržala je oporbu koja je zahtijevala ponavljanje izbora zbog navodne izborne prijevare. Međutim, izborno povjerenstvo tvrdi da nema dokaza za te optužbe i izbori nisu ponovljeni.
Zbog toga je vojska preuzela vlast državnim udarom 1. veljače 2021. i uhitila predsjednika i vodeće članove vlade. Proglašeno je jednogodišnje izvanredno stanje, a kao odgovor na državni udar u raznim gradovima Mjanmara izbili su prosvjedi.
Oštro osuđujem ovakvo ograničavanje građanskih i ljudskih prava, slobodu izražavanja i okupljanja te podržavam ovu rezoluciju kojom se daje potpora zagovornicima civilnog društva i demokracije u Mjanmaru.

Prospekt EU-a za oporavak i ciljane prilagodbe za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 (A9-0228/2020 - Ondřej Kovařík)

10-02-2021

Prospekt je pravni dokument usklađen u EU-u kojim se opisuje glavno poslovanje poduzeća, njegove financije i dioničku strukturu te vrijednosne papire koji se izdaju i uvrštavaju u poslovanje, odnosno sadrži informacije potrebne investitoru prije donošenja odluke hoće li ulagati u vrijednosne papire tvrtke.
Prijedlog izmjene Uredbe u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 dio je paketa za oporavak tržišta kapitala. Predviđa uvođenje novog, pojednostavljenog, kraćeg i privremenog oblika prospekta („prospekt EU-a za oporavak”) i ciljane izmjene kako bi se smanjio pritisak na financijske posrednike.
Privremenim mjerama nastoji se omogućiti poduzećima da prikupe vlasnički kapital i pomoći im da ostanu solventni i fleksibilni, a trajat će do 31. prosinca 2022. godine. Smatram da je ovim prijedlogom postignuta odgovarajuća ravnoteža između poticanja financiranja i održavanja zaštite investitora te sam glasovala za njegovo usvajanje.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg