Marie-Christine
ARNAUTU

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici - 8. parlamentarni saziv Marie-Christine ARNAUTU

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (rasprava) FR

12-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-12(2-423-0000)

Izvješće o Turskoj za 2018. (rasprava) FR

12-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-12(2-482-0000)

Stanje u Siriji (rasprava) FR

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-468-0000)

Sudan FR

17-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-17(4-077-0000)

Prava i obveze putnika u željezničkom prometu (rasprava) FR

14-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-14(3-452-0000)

Stanje u Jemenu (rasprava) FR

02-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-02(2-329-0000)

Stanje u Siriji (rasprava) FR

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(2-460-0000)

Ubojstva iz samilosti u Ugandi FR

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(4-121-0000)

Usluge prekogranične dostave paketa (rasprava) FR

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(1-175-0000)

Potpora EU-a kolumbijskom mirovnom procesu (rasprava) FR

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(2-254-0000)